මගේ තැන...............................

මගේ තැන...............................

Wednesday, 30 November 2011

අවසන් නෞකාව


අනන්ත සසරේ ආ අප
අනන්තවත් මනු පියසේ  ඉපදෙන්න ඇති
සම්මා සම්බුදුවරුන් නොමැති විට ලොව,
බොහොම අඩුවෙන් ඉපදෙන්න ඇති
සම්බුදුවරුන්  ලොව පහළව සිටින විට,
එනමුදු 
ඒ සම්මා සම්බුදුරදුන් ගැන
හිත නොපැහැදෙන්න ඇති පින් මද කමකට,
නමුත් අද අපට,
ගෞතම බුදු සමිදුන් පහළව උතුම් දම් සක පතුරවා ඇති විට,
මනු ලොවට එන්නට පින තිබුණා,
ඒ නමුදු,
ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේද,
උතුම් රහතන් වහන්සේලාද පිරිනිවනට වැඩමවා තිබුනද,,,,
ගෞතම බුදුසසුනේ අවසන් කාලයට ළංව තිබෙද්දි......
අපට
ඒ ගෞතම බුදුසමිදුන්ගේ සදහම් පද ඇසුනා
පෙර කල පිනකට,
කළණ මිතුරු උපකාරයෙන්.....
නමුත් සිතන්න,,,,,
දැන් ඇත්තේ ඒ අවසන් නැව පමණි....
එයද දෙන් පිටව යාමටයි සූදානම...
ලැබුනු ක්ෂණය සම්පතක් කරගනිමින්,
ඒ ගෞතම බුදු සසුනේ පිහිට ලබනු වස්,
එගොඩට යාමට,
නගිමු අවසන් නෞකාවට...

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහසත් ලියා යන්න