මගේ තැන...............................

මගේ තැන...............................

Tuesday, 24 April 2012

එත්...කවි ලියන මගේ කවි හිත
ටිකෙන් ටික දැන් කො‍ටුවෙලා
ලියන්නට දහස් දේ දැක දැකම
ඔබ ගැන ලියන්නට කවි ගොතා
සිතට සිතුවිලි ගලා එනවා
වාන් දමනා වැව් නියා

එහෙත් මා සිතට කිවා
ඔබ මගේ නොව
වෙනකෙනෙකුගෙ කියා
සිතට බැරිලූ පිලිගන්න එය
සිත කියනවා මට නිරතුරා

ඔබ දෙසින් මා බලා උන්නා
තු‍ටු වෙමින් දුර ඈතට වෙලා
එත් දැන් ඔබේ රුව යයි
ටිකෙන් ටික මගේ නෙත් මායිම් කඩා
ඒත් මා සිත දන්නේ නෑ එය අද වනතුරා

කෙලෙස කිවන්නද ඔබට මේ ගැන
කිය කියා මා සිත දුක් වෙලා
කිසිදෙයක් නැත ලොවෙ තිබෙනා
මගේ යැයි හිනෙකින්වත් නවතිනා

එත්,
කොහේ හෝ ඇත සත්‍යම මතුවෙනා...

Tuesday, 10 April 2012

සොදුරු.....?


සොදුරු මොහොතක
සොදුරු අයුරින්
මුනගැසුණු දා

සොදුරු වදනින්
සොදුරු ඔවදන්
දුන් සදා

සොදුරු කාලය
සොදුරු අයුරින්
ගෙවුනු දා

සොදුරු හැමදෙය
රුදුරු අයුරින්
වෙනස් වී යනෙන දා

සොදුරු මතකය
රුදුරු අයුරින්
ඈතක ගියා

සොදුරු ඒ හැම
සොදුරු ලෙසටම
අතිතය තුල නැවතිලා

සොදුරු දිවියට
රුදුරු ලෙසටම
තිත තැබුව දා

සොදුරු වදනින්
සොදුරු උපදෙස්
සිහිවෙයි නිතිපතා

සොදුරු ලෝකය
රුදුරු අයුරින්
වෙනස්වී යනෙන දා
සොදුරු මුනිදුගේ
සොදුරු දහමම
සිහිවෙයි නිතියෙන් සදා....

Thursday, 5 April 2012

මහද දිනු


මා වෙත ප්‍රෙමය වපුරාලූ
සෙනෙහසින් මගේ ලොව නැහැවූ
ආදරණීයම උණුසුම ලබාදුන්
මහද දිනු එකම කත
ඔබමයි.....

මගේ ලොවට ආ
දහස් දෙන අතරින්
මගේ සිතට ආදරය පොවාලු
කරුණා හදින් මා වෙත නෙත් යොමාලු
මහද දිනු එකම ලිය
ඔබමයි.....

දෙන්නට මාහට
දහසකුත් දේ ඔබ සතු නොවන මුත්
මා හට දිය යුතු
වටිනාම සම්පත් මා වෙත ලබාදුන්
මගේ දිවිය ජය ටැඹ වෙත යොමු කරාලූ
මහද දිනු එකම සොදුරු රුව
ඔබමයි.....

මගේ නෙතින් ලොව දකිද්දිම
මගේ නෙත් අභියස සිටි
මගේ කණ වැකි මුල්ම රාවය පිටකල
මා හට දැනුනු සොදුරු පහස දුන්
මා හට උණුසුම සෙනෙහස සමග
වටිනාම පෝෂණය සදාලූ
මහද දිනු මගේ ජිවිතය
ඔබමයි.....
මගේම ආදර අම්මේ......