මගේ තැන...............................

මගේ තැන...............................

Monday, 17 August 2015

හදවත අවදිව මාගේ....


හදවත අවදිව මාගේ- සෙනෙහස් මල්  පිබිදී
ආයෙත් ඔබ සොයනා විට
ඔබ දුර ගොස්-මා තනි වී
කොහොමද මා ඉවසන්නේ...

ආදරයක් හිත මතුවී
ආයෙත් ඔබ ගැන විමසයි...
ආයෙත් ඔබ නැතිකරගන්නට බෑමයි...
ඔබ දුන් සෙනෙහස මතකය පාරයි....
ඔබ නැති ලෝකය පාලුව රජයයි....


දුක මතුවී ආයෙත් හදවත පාරයි...
ඔබ සිහිවී කදුලැල් මතුවෙයි...
ඔබ ලඟටම ආයෙත් මා එන්නම්...
ආදරයෙන් ඉමු අපි හැමදාමත්....
Wednesday, 12 August 2015

උමතුයි උමතුයි හදවත උමතුයි...

උමතුයි උමතුයි හදවත උමතුයි...
තරුණයි තරුණයි හරි දඟකාරයි...
මනහර වූ තාලය කදිමයි...
ඈ නම් මා පෙම්වතියයි...

පෙර දිනයක් ටික ටික ගෙවුනා...
හෙට දිනයක පැතුමන් රැදුණා...
හරියට පිණි බිදුවක වාගේ දැණුනා...
රැජිණක් සහ රජ කුමරෙක් ලෙසිනා...

දෙනෙතට සිහිනය පෙන්වන්න...
සිතු දේ සිතු සේ කරවන්න...
හැමදා සෙනෙහස ලැබදෙන්න...
හැමදාමත් මා ලඟ සැනසෙන්න...