මගේ තැන...............................

මගේ තැන...............................

Monday, 21 April 2014

සිතා බැලුවොත් විමසිලි කරලා

කලබල නැතිව බැලුවොත් ආපසු හැරිලා
හැමතැන වෙනස් වී ඇති බව නෙත වැදිලා
ටිකකට සිතා බැලුවොත් විමසිලි කරලා
අපිටම සිතේ අපි  ඉන්නේ කොහේ කියලා

අවුරුදු සිරිය විත් අතමිට හිස් කරලා
නෑදෑ හිතවතුන් රහමෙර රස විදලා
හිතවත්කම් බිඳි තරහව ඇවිදිල්ලා
සිදුවූ දේ දැනෙද දැන් වැරදිය කියලා

වසරක් වෙහෙස වී ගත දහදිය හෙලලා
උපයාගත් මුදල දිනයක වියදම් කරලා
ඉන්පසු ලොවට ණයවී දින දින ගෙවලා
ඉන්නේ ඇයිද තාමත් මෝඩයෝ වීලා

වියපත් අපේ වැඩිහිටියන් මා පිය වැදලා
අහගනු හොදයි කොහොමද අවුරුදු කියලා
දැන් දැන් අලුත් දේ හොදහැටි ඔපකරලා
වටිනාකමක් වේද අප දැන් ‍රැවටීලා

අවුරුදු සිරිත් වුව දැන් දැන් මොඩ් වීලා
කරනා කිසිම දෙය අරුතින් සුන් වීලා
අවුරුදු ක්‍රිඩාව වලපල්ලට දමලා
දැන් දැන් අනේ මොනවද රටකට වීලා

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහසත් ලියා යන්න